Beslöjade tankar

Hetast den gångna veckan har varit debatten om rätten för programledare i TV att bära slöja. Nästan alla debattörer som har fått komma till tals har försvarat rätten att bära slöja och andra religiöst motiverade plagg eller symboler.

Den förtrytelse de visat över eventuella inskränkningar bottnar mer i känsla än eftertanke. Jag undrar om de skulle vara lika positiva till en programledare med korkskruvslockar, skägg, svart rock och hatt i en nyhetssändning från Västbanken eller ett debattprogram om Israel-Palestinakonflikten.