Smurfig blogg smurfar smurfförakt

Kulturuppslaget i gårdagens G-P innehöll en artikel av Kristian Lundberg som är ett linlägg i den pågående diskussionen om den svenska dagskritiken. Jag nickade instämmande till många av Lundbergs synpunkter, t.ex:

Det som i stället odlas är ett slags kunskapsförakt där allt skall ha en lustig knorr. Populärkulturen bryter sig in, med storsläggan – men den ställs sällan i relation till den kultur som inte alltid är så förbannat populär.

Men så slog det mig – den beskrivningen och en hel del annat i artikeln skulle kunna appliceras på förvetet (åtminstone av mindre välvilligt sinnade personer) och i valda delar på bloggandet i stort.

Vad säger det om vad jag/vi håller på med? Jag ägnar mig mest åt dagskritik (om det tillåts att man vidgar begreppet till att omfatta politik, samhälle och kultur). Även om den emellanåt är passionerad, så är den alltid kortare än 700 ord och ofta försedd med en ironisk knorr eller vinkling. Bidrar jag på grund av bloggformen – och tvärtemot mina avsikter – till kulturell utarmning, fragmentisering och ytlighet? Det får jag fundera på ett tag.

En nod av kött

I en krönika i gårdagens G-P skriver Amelie Björk om den mänskliga kroppens förlängningar. Allra bäst tycker jag om det här avsnittet:

Det finns en hel vetenskap kring den mänskliga kroppens förlängningar. De mest extrema ’posthumanisterna’ hävdar att människan är en omöjlighet utan sina ’proteser’ och att det är just i förfiningen av dessa, från stentavlor till cybernetik, som hennes utveckling består. Till sist (nu) är vi bara noder av kött i det nätverk av länkade proteser – databaser,  massmedier – som den digitala generationen delar.”

Det är alltså det jag är – en nod av kött. Om jag någonsin får för mig att starta en webblogg på engelska tror jag att den ska heta A Node of Meat eller möjligen The Meatnode. Om någon till äventyrs skulle tycka att det är bra bloggnamn och vill använda något av dem så är det fritt fram. Sannolikheten att jag ska börja blogga på engelska är relativt liten och det kommer under alla omständigheter att dröja länge.

Björk tar också upp begreppet interpassivitet, d.v.s. företeelser som låter oss vara ”passiva genom andra”. Det är ett fascinerande ämne som jag kommer att utforska vidare här på förvetet.

Na na na ni na …

Gustav Holmberg tipsar i Det perfekta tomrummet om böcker han gärna återvänder till.

För min del är det just det – att den tål upprepade omläsningar – som är kriteriet på att en bok ska hamna i min bokhylla. Eller, rättare sagt, få stå kvar där. Många böcker blir det som jag har burit till antikvariat under årens lopp (och därifrån också ska erkännas). Det betyder att trots att jag, med ett gammalmodigt uttryck, är ganska beläst så mäter mitt bibliotek inte så många hyllmeter. Numera försöker jag alltid låna böcker som jag tycker verkar intressanta på bibliotek för den första (och i de allra flesta fall sista) läsningen.

Nåväl, jag ska också nämna några böcker jag tänker återvända till i sommar:

Attentat mot diktator är i mitt tycke en av de bästa spänningsromaner som skrivits. Den skrevs 1939 av Geoffery Household som i sitt fortsatta författarskap aldrig kom i närheten av den krypande spänningen i denna till sidantalet ganska tunna bok.

På sommaren är det aldrig fel med lite ”magisk realism”. Jorge Amado är en i Sverige ganska lite uppmärksammad brasiliansk författare. Den av hans böcker som jag tycker bäst om är Tocaia Grande (med undertiteln där allting började…). Det är en berättelse om en by i den brasilianska urskogen under kakaoboomen i början av 1900-talet. I klass med García Márquez Hundra år av ensamhet.

I andra änden av den litterära skalan finns de ”hårdkokta”, ordknappa amerikanska författarna. Min favorit bland icke-kriminalromanförfattare är Cormac McCarthy. Jag ska läsa om hans Gräns-trilogi som består av Dessa vackra hästar, Övergången och Städerna på slätten. De två första, fristående berättelserna knyts ihop i den tredje boken. Tre klassiska ödesdramer, med obönhörliga slut.

Det var några måsten (i positiv mening) i min sommarläsning.

Kommentarbonus

En positiv sida av kommentarfunktionen som jag tänkt på innan är att jag kan använda den för uppdateringar av tidigare inlägg. Det händer ganska ofta att jag vill lägga till eller modifiera något efter att jag publicerat ett inlägg.

Överstrykningar är inte så snyggt, så det vill jag helst undvika. Dessutom vet jag att många bloggare ogillar att man ändrar i publicerade inlägg. Även om jag vill förbehålla mig rätten att redigera även publicerade inlägg så kan jag ha en förståelse för den inställningen. Med kommentarerna kan jag minimera överstryk-ningar, raderingar och andra ändringar i originalinlägget.

Per-Erik har i sin webblogg Bokmärken noterat att jag har infört kommentarer på förvetet. Bokmärken är en mycket trevlig blogg, Per-Erik reflekterar på ett anspråkslöst sätt om politik, samhälle och kultur och skriver mycket om 70-talsmusik och -artister.

Per-Eriks inlägg ger mig också tillfälle att förtydliga mig – en egen layout trevligt, men inte nödvändigt, innehållet är trots allt det viktigaste. Och lite reklam på sidorna är inget som man behöver stå ut med, man ska vara glad för den. Det är reklamen som möjliggör alla gratistjänster som existerar i bloggvärlden. Det tar bort de ekonomiska hindren för att börja blogga och bidrar därmed till att göra bloggandet till en i hög grad demokratisk företeelse.

När det gäller Bokmärken har jag bara ett önskemål – att Per-Erik börjar pinga weblogs.se snarast.

Totally immature …

vore väl ett bättre namn på den här webbloggen, eller kanske Extremely annoying.

Att ställa in sin webblog på att autopinga weblogs.se var 30:e minut är inte bara barnsligt, det är också kontraproduktivt. Åtminstone om syftet är att få fler besökare till bloggen. På det här sättet får den många besök två gånger, betydligt färre tredje gången och inga alls en fjärde gång (utom möjligen de närmast sörjande).

Innan jag kom på att min blogg skulle heta förvetet var ett av arbetsnamnen Griniga Gubben Gaggar. Efter det här inlägget kanske en del tycker att jag skulle valt det istället.

Bloggform

Häromdagen spetsade jag till ett inlägg om kriterierna på en blogg med orden ”förutsägbar MT-layout”. Jag stack medvetet ut hakan, men fick mer reaktioner än jag förväntat mig. Tråden har tagits upp av Gustav och Steffanie, den förre har också lämnat synpunkter i kommentarerna till inlägget.

Vi är uppenbarligen överens om att innehållet är det viktigaste. Min poäng var egentligen att form och funktion är förenade och att formen är en del av det personliga uttrycket. Jag skulle helt enkelt uppskatta om webbloggarna i större utsträckning hade en personlig utformning, för mig skulle det innebära att läsningen fick ytterligare en dimension. Det förefaller dock som om MT, i sig, är ett hinder för en personlig utformning av bloggarna: ”Det är bara att sätta sig ned och knacka en massa css. Hur kul som helst. Jag läser och skriver hellre.” (min fetstilsmarkering)

Så till sambandet mellan form och funktion: MT:s templates innehåller färdigdefinierade funktioner. Det kräver tydligen en övermäktig arbetsinsats – för de flesta, men inte alla – att modifiera templates, därmed blir funktionen ett utslag av formen (sambandet gäller även i omvänd riktning – om det är så att de flesta MT-användare (med eller utan eftertanke) tycker att funktionerna är ett måste så blir ju formen ett utslag av funktionen).

Slutligen funktionerna:

Kommentarer – underlättar dialog och ökar tempot i kommunikationen. Å andra sidan uppmuntrar det till illa genomtänkta kommentarer (spontanitet är överskattat enligt min mening) och tar tid från bloggandet eftersom det kräver bevakning.
RSS-feed – är inte intresserad själv, men kan tänka mig det som en service till mina läsare. Jag är dock inte alldeles övertygad om att jag vill ha läsare som ”kan gå igenom 250 sajter medan jag dricker mitt morgonkaffe. Jag sparar mycket tid och är alltid uppdaterad”. Jag är övertygad om att såväl tidsbesparing som uppdatering är en illusion. Det är snarare ett tecken på bristande förmåga till selektering och prioritering. McLuhan påstod att ”Omstruktureringen av människans arbets- och samhällsliv var ett utflöde av den fragmenterade teknik som är kvintessensen i maskinkulturen. Automationsteknikens kvintessens är raka motsatsen härtill. Den omformar mänsklighetens relationsmönster mot enhet, decentralisering och djup …”. Använt som beskrivet i citatet förefaller RSS snarare främja fragmentering och ytlighet.
Trackbacks – jag har intrycket av att trackbacks (i dagsläget) är plattformsberoende, även om Mats lyckats få till det på Klocklös i Tiden. Dessutom har jag någonstans läst en beskrivning av hur man kopplar en trackback till ett inlägg. Det verkar vara en omständlig procedur, jag använder hellre tiden till att läsa och skriva.

Aktuell monarki

Gustav Holmberg, den nya, lovande bloggaren rabarberrabarber (en bloggare som refererar till Claes Hylinger måste man ju läsa) och t.o.m. Per-Erik på Bokmärken har kommenterat monarkins vara i samband med nationaldagen. Det ger mig anledning att damma av ett inlägg från början av mars som dock aldrig blev publicerat då.

Personer som har svårt att läsa mellan raderna, som tar sig själva och tillvaron på blodigt allvar eller som upprörs av åsikter som avviker från de egna avråds å det bestämdaste från att läsa nedanstående inlägg.

Kungabingo Drottninglotto Regentroulette

Jag har tidigare redovisat skälen till att jag föredrar en kung framför en president som statschef och utlovade ett förslag till en reformerad och mer demokratisk monarki. Jag formulerade mig också på ett sätt som tvingar mig att komma med ett förslag som är billigare än såväl dagens kungahus som ett presidentämbete.

För att göra monarkin mer demokratisk måste vi avskaffa det ärftliga regentskapet. Monarkin behöver inte vara ärftlig, under stora delar av medeltiden var Sverige ett valkungadöme. Att utse kung eller drottning i allmänna val är emellertid uteslutet. Det blir lika dyrt som att välja president, men vad värre är – det är inte demokratiskt!

Jag har tidigare konstaterat att demokratibegreppet är under förändring. Idag anses det inte vara tillräckligt demokratiskt att vi i allmänna val utser våra företrädare utifrån deras politiska åsikter. De (våra företrädare) måste allsidigt representera alla grupper i samhället, t.ex kvinnor, ungdomar, låginkomsttagare, handikappade och sexuella minoriteter, för att bara nämna några. Kunskap, erfarenhet och personliga egenskaper är faktorer som inte kan tillåtas spela någon roll i sammanhanget, det vore diskriminering.

Det mest demokratiska måste därför vara att utse innehavaren av landets högsta ämbete genom lottning. Lottningen bör vara en omvänd tendenslottning (vanlig tendenslottning, se Stryktipset), det ger möjlighet att korrigera många årtionden av diskriminering. I en omvänd tendenslottning ges personer i minoritetsgrupper och/eller diskriminerade grupper större chans än övriga. En kvinna kan få dubbelt så stor chans som en man, unga och och gamla dubbelt så stora som medelålders osv. En ung, lågavlönad kvinna som är född utomlands och lever i registrerat partnerskap får (minst) 32 gånger större chans än en medelålders, manlig normalinkomsttagare.

Alla får alltså chansen bli kung eller drottning. Därmed närmar vi oss i demokratiskt hänseende USA, där ju vem som helst kan bli president.

Ett lotteri är både billigare och mer demokratiskt än allmänna val, men det är inte tillräckligt! Jag har högre ambitioner än så med mitt förslag. Monarkin ska vara en inkomstkälla för staten!

Rätt utformat kan intäkterna börja strömma in redan i samband med lotteriet. Det sker förslagsvis i en serie regionala lottningar som utmynnar i en storslagen finallottning i Globen. Sändningsrättigheter och sponsorsavtal för de olika lottningarna auktioneras ut till högstbjudande. Inför varje regentperiod auktioneras sedan rättigheterna som Kungliga Hovleverantörer ut. Dessa skall gratis utrusta regenten med ev. familj med bilar, kläder, mensskydd, matvaror o.s.v. I gengäld får de utnyttja sin position som hovleverantör i sin marknadsföring under hela perioden. Alla evenmang som regenten deltar i bekostas av sponsorföretag som får ha sina logotyper/firmanamn på den fondvägg (i stil med fotbollens dito) som används vid hans/hennes officiella framträdanden.

Det är också tänkbart att sälja ensamrätten till intervjuer med regenten med familj till kvälls- och skvallerpressen vid jul, nyår, midsommar, familjemedlemmarnas födelsedagar, konfirmation, flytt hemifrån osv. Men i detta sammanhang är det nog i första hand fråga om indirekta intäkter för statskassan, t.ex moms på ökad lösnummerförsäljning, inkomstskatt från annars arbetslösa kändisjournalister etc. De indirekta intäkterna kan pumpas upp ytterligare genom att även utse en ställföreträdande regent. Om avdankade Robinson- och Farmendeltagare m.fl. kan sälja lösnummer i åratal efter de medverkat i programmet måste ju även en ”nästankung” eller ”nästandrottning” med familj kunna göra det. (Ställföreträdarskapet har även det goda med sig att det säkrar successionsordningen och gör det möjligt för ordinarie regent att ta ledigt för semester, vård av barn eller ett s.k. friår.)

Med mitt förslag kommer kungahuset (eller, i förekommande fall, drottninghuset) genera ett rejält överskott som blir ett välkommet bidrag till statsbudgeten.

Så var det sagt!

Förvetet i ny skepnad

Jag har bestämt mig för att testa en kommentarfunktion på förvetet. Det är något jag funderat på en längre tid, men det behövdes en långhelg för att gå från tanke till handling. Det beror alltså inte på att jag fallit för trycket från Stephanie eller Steffanie.

På arkivsidan finns nu också en sökfunktion. Jag har länge stört mig på att Google har lagrat en version av min indexsida från tiden innan jag införde arkiv i förvetet, det är ju ändå ett par månader sedan vid det här laget. På grund av att denna gamla indexsida lagrats får besökare som fått träff på ett sökbegrepp leta igenom flera månadsarkiv för att hitta rätt inlägg. Förhoppningsvis ska sökfunktionen hjälpa dem att snabbare hamna rätt.

Dessutom har jag, årstiden till ära, bytt bakgrundsfärg. Jag är inte helt nöjd med färgen, så om någon har ett tips (i hexadecimalt format) så mottas det tacksamt.

Det kanske kommer en RSS-feed också, någon gång framöver. Men det är så långt jag kommer att gå i mina ansträngingar att förvandla förvetet till en riktig blogg, trackbacks och sidebar kan ni glömma (är jag nästan säker på).

B o o m b a s t i c !

Måste bara tala om hur fantastiskt bra jag tycker att Boombastic Radio är. Perfekt musikblandning för såväl ”musik under arbetet” som sena kvällar med en bra bok och/eller en single malt.

Jag trodde jag hade hittat Boombastic hos någon svensk bloggare och hade tänkt visa min tacksamhet genom att länka dit men kan inte hitta honom/henne.

Uppdatering 030608:
Det var i en kommentar till ett inlägg på mymarkup.net som jag först uppmärksammade Boombastic. Tack till Erik och den för mig okände Pär N. Ni har berikat min tillvaro!