Eftersläpning

Numera lyssnar jag inte så ofta på Spanarna. Idag tänkte jag bättra mig och surfade in på Spanarnas webbplats. Väl där klickade jag på översta länken för att lyssna på dagens spaningar. Inte förrän i slutet av programmet märkte jag att det var förra veckans sändning jag lyssnade på. Det gjorde inte så mycket – Per Naroskins spaning om ”omgörnings-tv” är värd att lyssna till även denna vecka (och många veckor framåt).

Not: Naroskins inslag börjar 30 min 50 sek in i klippet. Den som hoppar över Göran Everdahls och Gabriella Ahlströms spaningar missar inte mycket.

Ja, men då så

Det var bara 240, inte 680 miljoner. Det var ju en helt annan sak! Eftersom det Carendi tjänade ”var kopplat till verkliga vinster, om än inte realiserade ännu” är det ju inget att bråka om.

Det verkar rimligt att Carendi får ungefär en procent av de ännu ”inte realiserade” vinsterna (alla som tycker annat är bara avundsjuka). Det ska bli spännande att se när en vinst på 24 miljarder – som kan spåras till Carendis insats – kommer att rassla in Skandias resultaträkning.

8 x jag

För tillfället befinner jag mig i en period av håglöshet när det gäller bloggandet. Trots att det finns mycket att spy galla över. Och trots att jag har uppslag till inlägg av mer positiv natur.

Jag vet att den här perioden kommer att få ett slut, jag har gått igenom ett par tidigare. I avvaktan på det kan eventuella läsare fördriva tiden med ett flygblad från London 1980 som jag hittade under helgens röjning i källarförrådet.

Jag åkte aldrig till Bryssel. Jag minns inte ens vilka som spelade på musikpuben i West Hampstead (kan det varit The Lurkers?) där jag fick bladet.

Knappast en imperiebyggare!

Förutbestämt

Skulle egentligen bloggat om Operation Rockingham redan i fredags, men det kom annat emellan.

Operationens syfte var att till varje pris övertyga världen om att Irak var i besittning av massförstörelsevapen. Och den lyckades väl, även i Sverige var det många som slukade de påstådda bevisen med hull och hår.

[Länk via Peevish]

Rakryggad

Jag har länge gått och funderat på att skriva ett inlägg med rubriken ”Landet u.p.a” där jag skulle utgjuta mig över oviljan att ta ansvar för sina handlingar inom snart sagt alla områden i det svenska samhället.

I den närmast misantropiska sinnestämning som föranlett tankarna på ett sådant inlägg är det en lisa att få höra en politiker som placerar ansvaret där det rätteligen hör hemma.

I min hemkommun Alingsås befinner sig Barn- och ungdomsnämnden i kris, vilket lett till att skolor måste stängas. En oberoende revision, utförd av KPMG, ger den tidigare svc-ledda nämndstyrelsen svidande kritik. Det konstateras att det ”Redan för två till tre år sedan torde varit tydligt att elevunderlaget minskade” och att kraftfulla åtgärder var av nöden.

Vice ordförande (tidigare ordförande i utbildningsnämnden) Tommy Johansson (s) tar emellertid lätt på kritiken:

Borgarnas politik [d.v.s. minoritetens politik, min anmärkning] gick ut på att hela tiden begära tilläggsanslag. De gick inte med på några besparingar. Det var likadant i utbildningsnämnden när vi ville göra nedskärningar inom gymnasieskolan”.

Visst är det härligt med folkvalda representanter som tar ansvar för sin politk.

Citaten från Alingsås Tidning, av förståeliga skäl ej länkbara.

Migrationspolitik

Telia Soneras drygt 3,6 miljoner GSM-kunder kommer utan kostnad att få sina abonnemang uppgraderade till 3G.”

Jag har tidigare förutspått att 3 kommer att få svårt att klara sig på den svenska 3G-marknaden på grund av det stora försprång Telia och Tele2 i sina befintliga kundbaser. Då var det något i den här stilen jag såg framför mig.

Det kanske snart är dags att uppdatera min tidigare analys. Dels på grund av att operatörernas strategier och tidsplaner börjar klarna, dels för att rätta till ett fel.

I tidigare versioner har jag utgått från att operatörerna får samarbeta om max 70% av infrastrukturen. Det är fel, de får samarbeta om infrastrukturen för 70% av befolkningstäckningen, d.v.s. ungefär 90% av infrastrukturen. Jag har gjort en snabbkoll av vad detta betyder. Det stärker endast 3:s och Vodafones relativa konkurrenskraft marginellt. Eftersom basstationerna sannolikt kommer att bli dyrare än vad jag räknat med hittills blir kalkylen dessutom tuffare överlag för de svenska 3G-operatörerna.

Fredagsfyran

Även denna vecka kommer ett sent svar på Fredagsfyran:

1. Tror du det finns intelligent liv i Universum? (Jorden inkluderad)

Ja, fast jag tror att relationen mellan utomjordisk och jordisk intelligens är ungefär som mellan materia och antimateria.

2. I vilken form tror du eventuella utomjordningar skulle uppenbara sig på vår hemplanet?

De är redan här! De utomjordiska intelligenserna har insett att jordens mordiska intelligens inte kan tillåtas sprida sig i Universum. De har därför sänt några utvalda agenter som ser till att vi håller oss hemma och kanaliserar vår mordbegåvning på varandra.

3. Vad skulle du bjuda dem på om de knackade på din dörr och var hungriga?

Purex, om det fortfarande finns.

4. Vilken fras tror du att de skulle ha mest nytta av?

Med Gud på vår sida …”, ”Det är vår heliga plikt att …” eller något liknande.

Hoppet tänds?

De som lyckats föra Israel framåt på vägen mot fred har hittills varit hårdhudade veteraner. Det började med den gamle terroristen Menachem Begin som till slut insåg att det enda sättet att uppnå fred är att sluta avtal med sina fiender (om man inte ska ”utrota varenda jävel”). I Camp David 1979 slöt Begin och Egyptens president Anwer Sadat, under överinseende av Jimmy Carter, ett epokgörande fredsavtal.

Nästa stora steg togs av Yitzhak Rabin, tidigare en mycket hårdför överbefälhavare och försvarsminister. Han begrep att man måste förhandla med fiendens ledare, utan hänsyn till personliga antipatier eller hur oförsonliga fiender man varit tidigare. I september 1993 skakade Rabin hand med Yassir Arafat som en bekräftelse på Osloavtalet, vilket syftade till israeliskt tillbakadragande från de ockuperade områdena och upprättandet av en palestinsk stat. Efter mordet på Rabin har har avtalet schabblats bort/saboterats av maktspelare, virrpannor, oduglingar och krigsförbrytare (ännu inte dömd).

Med tanke på historien är det därför hoppingivande att fyra tidigare chefer för israeliska säkerhetstjänsten underkänner den nuvarande politiken:

Vi är på väg nerför mot en katastrof. Om inget händer och vi bara går vidare med svärdet i hand så kommer vi att fortsätta vada fram i sörjan och förgöra oss själva.”

Kanske det är början till en israelisk tillnyktring.

Välvillig oförmåga

Den svenska integrationspolitikens misslyckande är ett utslag av den missriktade välviljans oförmåga att se sambandet mellan helheten och individerna. Problemet är att man gjort socialpolitik av integrationen i stället för arbetsmarknadspolitik. Resultatet blir att invandrarna blir en sorts passiva mottagare av välfärd och åtgärder i stället för själv-ständiga individer med lika möjligheter att ta sig in på arbetsmarknad och därigenom ett större socialt liv i det nya landet.”

De raderna önskar jag att jag hade skrivit. Björn Sandmark gjorde det istället.