Skåden framtiden!

När det presenteras här låter det ju bestickande, men tro mig:

Sjukvårdsidioti

Detta blir följden om den förhärskande planekonomiska stordrifts-idiotin ideologin inom den västsvenska sjukvården består.

UPDATE 040307: Inför bildandet av Västra Götalands regionen utlovade de etablerade partierna unisont att skatten inte skulle höjas. Efter något år höjdes följdriktigt skatten med 75 öre (per tjänad hundralapp). Det sägs vara en temporär höjning, vilket måste betyda att den gäller fram till nästa höjning. För enligt en icke länkbar artikel i dagens GP diskuterar man nu att höja skatten med ytterligare 25 öre. När ovanstående organisation är förverkligad, runt år 2020, kommer vi gissningsvis att ha en tillfällig kommunal utdebitering på runt 40 kr.

Det är klart att det är tungt, men eftersom det bara är tillfälligt kan vi ju stå ut. Att vi slipper ifrån de små, ineffektiva fjuttsjukhusen gör det också litet lättare. I de stora, rationella sjukfabrikerna vi har istället är det mycket lättare för personalen att hålla en professionell distans till offren patienterna. En distans som borgar för en hög jämn kvalitet.

Bekräftelse

Jag kämpar på med Leif GW Perssons Mellan sommarens längtan och vinterns köld. På grund av tidsbrist har jag inte hunnit så långt. Nu har emellertid två säkerhetspoliser, Kudo och Bülling, som bevakar kurder introducerats i handlingen. De är endast lätt maskerade versioner av två verkliga säkerhetspoliser. Jag har själv uppmärksammat dessa klart lysande stjärnor på underrättelse-himlen här på förvetet, under deras riktiga namn.

Det är trevligt att få sin uppfattning bekräftad av en auktoritet som Persson.