Oss folkbildare emellan

På grund av hög arbetsbelastning och bredbandsproblem har jag inte förrän idag noterat att Timbro ger ut en ny utgåva av Ayn Rands Atlas Shrugged i svensk översättning.

Bloggaren Bulten i Bo tycker inte om den svenska titeln Och jorden skälvde. Han föreslår istället Kartboken ryckte på axlarna. En annan bloggare, Kenneth Vasquez, går hårt åt Bulten för detta tilltag och upplyser i en kommentar Bulten och läsarna om att ”Atlas var en gestalt i grekiska mytoligi. Han bestraffades av Zeus då han deltagit i ett uppror och bestraffades med att bära världen på sina axlar. Han visas oftast i konst som en man som bär jorden på sina axlar likt den bild som pryder omslaget av ’Atlas shrugged’”.

Jag är mycket tacksam mot Kenneth för att han med sin kommentar gjorde att jag inte lät mig luras av den slemme Bulten. Som ett ringa tecken på min tacksamhet vill jag uppmärksamma Kenneth och mina eventuella läsare på några andra potentiella felöversättningar:

Det skulle t.ex inte vara korrekt att att ge George MacDonald Frasers roman Black Ajax1 den svenska titeln Svart rengöringsmedel.

Likaledes vore det fel översätta titeln på David Bowies album från 1973 Aladdin2 Sane med Mentalt frisk chokladask.

Vi seriösa folkbildare måste hålla ihop!

Not 1: Det är såklart den mytologiske Ajax som inspirerat till titeln.

Not 2: Bowie har hämtat namnet från den sorglöse dagdrivaren med den magiska lampan i Tusen och en natt.

Med rätta upprörd

Marita Ulvskog är upprörd över att kungen startat ”… en politisk diskussion på så låg nivå som vi haft de senaste dygnen …”. Hon anser att kungen därmed brutit mot den s.k. Torekovkompromissen som innebär att kungen ska ha en representativ roll och inte göra några politiska uttalanden.

Hennes upprördhet är verkligen berättigad, för kungen har ju faktiskt sagt att:

Här i Sverige är det ofta så att ingen vågar ta ansvar. Man är rädd för att dra igång saker, det kan betyda kostnader och så måste man stå till svars sedan. Vem ska betala? Jag tycker det är viktigt att man vågar ta ansvar. Sedan blir man säkert uthängd men det är bättre än att stå passiv.”

Detta kan inte uppfattas som annat än ett generalangrepp på socialdemokratin och den svenska modellen. Svamlet om ansvar visar vilken otidsenlig instution monarkin är. Vad förväntar sig kungen egentligen – Att någon ledande politiker ska ställa sig upp och säga: ”Det här gick helt fel och eftersom jag har det yttersta ansvaret så avgår jag omgående.”? Snacka om 1800-talsåsikter!

Nej Marita, bry dig inte om vad husse säger. Stå på dig i den viktiga kampen för oföretagsamhet och ansvarsfrihet!