Bättre på innebandy?

En ny webblogg – Drullestigen – om nyheter, politik och samhällsutveckling på svenska har anmält sin entré. Bland det första Karon Möredösk (förhoppningsvis en pseudonym) som står bakom Drullestigen tar sig för är att ge oss en personligt färgad översikt av andra svenska bloggar inom samma genre (2003-02-13, permalänken vill inte fungera).

Jag vet inte om det är positivt eller negativt att Förvetet är först i raden och dessutom har förunnats tre citat då inriktningen på bloggen beskrivs. Något konfunderad blir jag över tolkningen att jag skulle ha ett särskilt tycke för Göran Persson. Och ”mälardalsk”? Inte ens på Littorinahavets tid hängde Säveåns dalgång ihop med Mälaren, det blir allt till att plocka fram geografiboken från mellanstadiet igen.

Karon anser att de flesta i översikten har vänsterbias. Det är tydligt att Karon räknar sig själv till andra sidan och det är ganska uppenbart vilka (de engelskspråkiga) förebilderna är. Inte så dumt, för enligt min uppfattning har det saknats ett klart högerperspektiv i den svenska bloggsfären.

Problemet är att Drullestigen inte fyller ut detta tomrum. Det räcker inte med en lätt ”von oben”-attityd för att bli den svenske Instapundit. På en skala från ”mesigt moderat” över ”konstruktivt konservativ” till ”rejält reaktionär” ligger Karon helt klart närmast det förstnämnda.

Förträng ängslan och lagom-mentalitet och ta ett par rejäla kliv åt höger Karon, så kommer du nog att lyckas bättre med bloggandet än med innebandyn.

Torskpunkt

Med konstaterandet att vi har olika uppfattning om ett ensidigt svenskt torskfiskestopp (se Klipspringers senaste inlägg Alibipolitik) sätter jag punkt för mitt och K:s meningsutbyte i frågan. åtminstone för den här gången. I vad mån vi har olika åsikt om den svenska miljöpolitiken i övrigt – och om det finns anledning att debattera den – får framtiden utvisa.

Vårt meningsutbyte har i a f haft det goda med sig att vi tillsammans berikat det svenska språket med det utmärkta begreppet ”alibipolitik”. Jag har sökt i Göteborgs Universitets språkdatabas utan att hitta några tidigare belägg, så det verkar som om vi var först.

Tack ändå!

När jag återigen läser Klipspringers inlägg ”Uppsluppen – K.-????” uptäcker jag att mitt minne spelade mig ett spratt när jag skrev föregående inlägg. K.- skrev aldrig ”alibipolitik”. Det spelar ingen roll. Han kunde ha gjort det, han t o m borde ha gjort det. Min tacksamhet kvarstår!

Dagens bloggnoteringar

Tommy Johansson är äntligen tillbaka med två nya satirinlägg. Han verkar också bytt namn på siten från Tommys Nerklottrade Ord till Bombrecept.com.

Stig-Björn Lunggren har kommit med en mycket läsvärd betraktelse om Göteborgskravallerna. Den ligger på huvudsidan Opinion2002.nu [länk via Klipspringer] varför jag missade den när den var ny för en dryg vecka sedan. På webbloggen har tyvärr inget hänt sedan i november.

Lunchen är snart över, plikten kallar!

I god jord

Det är alltid trevligt när något man gör blir uppskattat. Mitt litteraturtips (se föregående inlägg) till Niklas på Enkelriktat.com och Mats på Klocklös i Tiden föll i god jord, båda har satt upp Märk världen på sina läslistor. Jag vill bara förtydliga att mitt tips inte enbart var riktat till Niklas och Mats. Alla som intresserar sig för vetenskap, intuition och/eller det mänskliga medvetandet kan ha behållning av Märk världen. Den har visserligen några år på nacken, första upplagan kom 1991, men jag har hittills inte hittat någon annan bok som behandlar ämnet på ett lika tankeväckande sätt.

Klipspringer uppmärksammade ett inlägg där jag utlovade positiva tongångar från min sida. Han kontrade min referens till en låt av Pugh Rogefelt med ett Povel Ramel-citat:

Vi VILL klara av’et och
vi SKA klara av’et och
vi KAN, om vi samlas på en plats och tar sats.
Men först behövs en plats där vi får plats!

Till Klipspringer (och alla andra) vill jag framföra två saker:

1. Vi har platsen – Den svenska bloggsfären har plats för alla goda krafter. Min fromma förhoppning är att många fler ska börja blogga på svenska. Här är en ny blogg på svenska: I hastigt mod.

2. Det var inte ett löfte från min sida att enbart vara positiv. För det mesta kommer jag att vara mitt vanliga ”tykna” jag.

Fotnot: Tyken är ett västgötskt uttryck som enligt Ord för Ord kan ha följande innebörd(er) ”påflugen, nyfiken, närgången, framfusig, fräck, uppkäftig, dum

Fotnotsfotnot: Till alla göteborgare som vill hävda att ”tyken” minsann är ett göteborgsuttryck vill jag bara meddela att göteborgskan inte är något annat än en underdialekt inom västgötskan. Göteborg ligger i Västergötland.

Ett sällsamt djur

Farsotsbekämpning måste vara ett sisyfosarbete. Vetenskapsmännen (och, naturligtvis, vetenskapskvinnorna) har uppenbarligen lyckats utrota den så fruktade maginfluensan, åtminstone hör man aldrig talas om den längre. Men vad hjälper det, genast dyker ett annat, ännu värre gissel upp – Vinterkräksjukan!

Vinterkräk| |sjukan? Namnet måste väl komma från de varelser som är upphov till sjukan. Men vad är egentligen ett vinterkräk? Kan det vara längdskidåkare som aldrig är anträffbara för dopingprov? Danskar på skidsemester i fjällen? Skicka mig fler förslag, de bästa kommer att publiceras på förvetet!

Jag är för övrigt inte den ende som skriver om sällsamma djur idag. Det gör också Jonas Söderström i sin webblogg Blind Höna.