Staten – det är jag

I mitt husorgan Göteborgs-Posten återger idag Britt-Marie Mattsson några av Göran Perssons uttalanden vid de svenska ambassadörernas årliga möte i Stockholm som avhållits i veckan. Artilkeln står tyvärr inte att finna i G-P:s nätupplaga så ni får tro på mitt ord eller köpa papperstidningen

Under sitt tal hann Persson bl a med att beteckna Vietnam som ”svinaktigt kapitalistiskt”. Han sa också att ”Politik är som kvinnor – man måste byta då och då”. Onekligen en intressant synpunkt, men blandar inte Persson ihop privatlivet och statens angelägenheter lite väl mycket?

Var är stormen?

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, har inte bara haft fräckheten att, tillsammans med Handelns Utredningsinstitut och Svenskt Näringsliv, publicera en undersökning som visar att den offentliga sektorn är mer ojämlik (i lönehänseende) än det privata näringslivet. I början av veckan höll man också en heldagskonferens om den svenska ohälsan, där flera talare framförde den provocerande åsikten att inte alla sjukskrivna är sjuka!!!

Konferensen uppmärksammades i Göteborgs-Posten. I en artikel av Margit Silberstein kan man bl a läsa: Varför är svenskar sjukare än finländare, tyskar och engelsmän? Varför är svenskar sjukare än de flesta andra länder i Europa? vilket framkom av en undersökning som professor Ed Palmers presenterade. – Vi är inte så sjuka. Rätt fråga är: varför är så många svenskar sjukskrivna? sa läkaren Eva Nilsson Bågenholm.” Vidare citeras Bo Hallqvist, distrikts- och försäkringsläkare i Norrbotten, som hävdar att hälften av alla sjukskrivna inte är sjuka utan istället har andra problem. ”Folk sjukskriver sig när de är missnöjda med tillvaron, säger han.

Upplivad slog jag mig till ro och väntade på den oundvikliga mediestormen. Jag förväntade mig flera veckor av ifrågasättanden, verbala rallarsvingar och krypskytte från de ideologiska skyttegravarna. Något i stil med vad som utbröt när Alf Svensson förra våren svarade ja på frågan: ”Tror du att det förekommer överutnyttjande eller fusk i sjukförsäkringssystemet?”. Men inget hände!

Jag letade i huvudstadstidningarna, men hittade inte ens ett referat från konferensen. Är månne alla samhälls- och politikreportrar i Stockholmsdrakarna sjuka/sjukskrivna? (stryk valfritt alternativ)

Eftersom jag trivs bäst i hård vind (jag brukar stå rak när det stormar, inte för att jag har så mycket till ryggrad utan för att jag är ovanligt tjockhudad) passar jag på tillfället att själv komma med ett hädiskt uttalande – ”Inte alla arbetslösa vill ha ett arbete!

Nog borde väl det åtminstone räcka till en styv kuling?

Mona överväger – som vanligt

Rubrikminister Mona Sahlin reagerar på uppgifterna om att damidrotten bara får sju procent av det totala utbudet av tv-sänd sport. Enligt Göteborgs-Posten överväger hon att se över ”vilka regler och skyldigheter kanalerna har för att jämna ut könsrollerna”.

Till och med om Mona för en gångs skull fullföljde någonting skulle ändrade regler endast medföra en marginell förändring. Som det flesta av oss redan vet, men Mona tydligen svävar i lycklig okunnighet om, finns det fler kanaler än SVT och TV4 som sänder sport. På dessa, t.ex. Canal+ och TV3, har ändrade regler ingen effekt eftersom de är utlandsbaserade.

Jag har ett förslag som verkligen går till botten med problemet och som är helt i regleringsvilliga Monas anda. Könskvotera all idrott. Bestäm att alla lag i lagidrotter ska vara mixade och innehålla minst 40% av det underrepresenterade könet. Det är lite svårare i de individuella sporterna, men med lite god vilja hittar ministern och hennes medarbetare säkert en lösning. För de idrotter som inte följer kvoteringsreglerna dras alla former av statliga och kommunala bidrag in.

Det är förresten dumt att stoppa med könskvotering – är det inte ett problem att invandrare och homosexuella med flera minoriteter är underrepresenterade inom idrotten? Lös det med samma metod. Det sportsliga måste underordnas det politiskt korrekta!

Kamikaze Karlsson klarade första ronden

Jan O. Karlsson verkar i skrivande stund få sitta kvar som minister sedan han tagit det extremt politiskt korrekta beslutet att skänka sin statsrådslön till till Olof Palmes minnesfond.

Detta var emellertid bara första ronden. Under veckan som gått har han inte visat den underdånighet mot journalister som de anser sig ha rätt till. Bland annat misslyckades han vid flera tillfällen med att dölja att han var intellektuellt överlägsen medias representanter. Man kunde till exempel höra honom tillrättavisa en journalist som lyckades få ur sig cirka åtta frågor i ett enda andetag, ett även med svenska mått svårslaget journalistiskt lågvattenmärke. Att på detta vis offentligt avlöja en journalist som en usel yrkesman är så nära karriärmässigt självmord man kan komma.

Sveriges samlade journalistkår kommer aldrig att förläta honom för denna dödssynd. Att han bett om ursäkt räcker inte. Mediedrevet kommer kanske att tystna för en tid, men var säkra på att det i denna tystnad kommer att pågä ett intensivt arbete för att gräva fram så mycket smuts om Karlsson att han tvingas att avgå.

En ovärdig fredspristagare

Ariel Sharon har på drygt ett och ett halvt år dragit ner Israel i av tillstånd av total kris. Fredsprocessen är krossad och samhällsekonomin är ett svart hål. Det är ingen överraskning. Varje tänkande människa kunde inse att denne åldring, stelnad i rashat, religiös extremism och herrefolksdrömmar, inte var rätt person att ge Israel fred och säkerhet. Det gjorde bland andra den israeliska fredsrörelsen Gush Shalom, som vid Sharons tillträde förutspådde utvecklingen med en kuslig precision.

Det verkligt tragiska är dock att Shimon Peres aktivt medverkat till denna utveckling. Genom att ingå den samlingsregeringen har Peres (och Arbetarpartiet) berövat det israeliska folket ett alternativ till Sharons krigshets. Det blir allt tydligare att Peres är mer intresserad av en personlig maktposition än Israels framtid. Det finns skäl att påminna om att det var Yitzhak Rabin som var statsminister och ytterst ansvarig för den fredsprocess som Peres nu har medverkat till att slutgiltigt torpedera.

Shimon Peres har tydligt visat att han inte är värdig Nobels fredspris. Det bör därför återkallas. NU!

Civilisationens undergång?

I Alingsås tar de borgerliga över makten efter årets val. I en insändare i vår lokalblaska varnade avgående kommunalrådet, Tore Hult (s), tillsammans med några partivänner för de allvarliga följderna av regimskiftet. Bland annat sades: ”… och därmed rycka undan grundvalarna för vårt generella välfärdssystem som under många årtionden varit själva grunden i det svenska samhället.” och ”Detta är början till ett totalt systemskifte där var och en får klara sig själv…” och ”En början till ett samhälle där egoism och ’Tänk på dig själv’-mentalitet skall få råda.” Jag antar att den slutkläm som vi alla väntade oss efter dessa allvarsord måste ha fallit bort i redigeringen – ”Det kan till och med vara början till slutet för den västerländska civilisationen, så som vi känner den.”