Vad värre är

I förra veckan gick Marita Ulvskog till attack mot de svenska företagen för att de, som hon tror, avstår från att investera i Sverige för att missgynna regeringen inför valet i höst. Det hela ägnades en förströdd och kortvarig uppmärksamhet i media.

Ulvskogs baserar sin konspirationsterori på förhållandet att investeringsnivån i det svenska näringslivet är låg trots goda konjunkturer under flera år. Tyvärr är nog hennes tolkning fel.

Tyvärr, eftersom risken är stor att det är ett mycket allvarligare skeende vi bevittnar. En vanligtvis välunderrättad källa (med mycket god insikt svenskt näringsliv och som därför måste förbli anonym) tolkar utvecklingen som att man inom stora delar av industrin håller på att ”casha ut”. D.v.s. man utnyttjar redan gjorda investeringar maximalt och och låter bli att re- eller nyinvestera. På så vis får man urstarka kassaflöden och rekordvinster som man delar ut till ägarna och/eller investerar i ”tigerekonomier” där de långsiktiga förutsättningarna för industriell verksamhet är betydligt bättre än i Sverige.

Så för en gångs skull önskar jag att Marita Ulvskog har rätt.

Uttalandet vi gärna hört

I förra veckan uttalade sig Lars ”Hybris” Ramqvist om Ericssons situation.

I förkortad version menade han att han (och Kurt Hellström) inte har något ansvar för krisen i Ericsson eller för att aktiekursen rasat. Skälet är helt enkelt att hela telekommarknaden ”klappat ihop” och för övrigt så har faktiskt Ericsson fallit mindre än konkurrenterna.

Om detta är riktigt så är det väl lika troligt att uppgången också berodde på vad som hände på marknaden och att Ramqvists insats var av marginell betydelse.

I uppgångsfasen borde han i så fall ha sagt något i stil med: ”Vår ökade omsättning och den stigande aktiekursen beror inte på min insats. Hela telekommarknaden är uppblåst. Våra konkurrenter har förresten ökat ännu mer. Inte ska jag ha någon bonus.

Var det någon som hörde honom?