Salongen har öppnat!

För de eventuella läsare som inte redan upptäckt det kan jag berätta att Jelena och Bodil äntligen har öppnat sin litterära salong.

Jag skriver äntligen eftersom jag redan i december listade ut att nägot var på gång, men jag har inte vetat exakt vad. Jag har därför regelbundet besökt ingången till Salongen. Och se, igår var dörrarna uppslagna!

Min väntan blev rikligt belönad. Redan från start innehåller Salongen intressant och välskrivet material om europeisk litteratur som säkert kan ge upphov till tankeutbyte och intressanta samtal. Så här beskriver Jelena och Bodil vad de vill åstadkomma med Salongen:

Vi föreställer oss Salongen som en plats där vi och våra gäster möts över essäer och andra texter om europeisk litteratur, både nyutkommen och mera etablerad. Salongsgästerna inbjuds att dela med sig av sina tankar och reflektioner kring texterna. Vi vill odla det goda samtalet, den inspirerade dialogen. Och tittar vi utanför Salongens ”väggar” vill vi vara en drivkraft för en utveckling mot ett större intresse för och en mer omfattande utgivning av europeisk, främst icke-engelskspråkig litteratur i Sverige. Vi vill vara en inspirationskälla till en utveckling mot ett ur litterär synvinkel mera europeiskt Sverige.”

Jag är övertygad om att Jelenas och Bodils salong kommer att bli allt detta och mer därtill. Jag kommer definitivt att bli en av deras stamgäster. Hoppas att vi möts där!